Kolory
matek

ulik
bee Koło Pszczelarzy w Częstochowie bee
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
bee queen bee2

Kontakt z nami

pszczolka
biuro Koła czynne w każdą środę w godz. 11.00 - 14.00
tel: 519 891 661
mail:kpcz@interia.pl
Siedziba naszego Koła
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13
Prezes Koła: Andrzej Adamczyk


Deklaracja członkowska:
docimg htmlimg pdfimg

Kim jesteśmy


pszczolka Koło Pszczelarzy w Częstochowie jest jedną z 32 jednostek organizacyjnych Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie. Dotychczas znane źródła historyczne wskazują na 14 grudnia 1956 roku jako początki jego działalności. Formalne struktury Koła Pszczelarzy w Częstochowie mają więc już ponad 60-letnią historię.
Podstawowym celem istnienia Koła Pszczelarzy w Częstochowie jest integracja pszczelarzy, promocja działalności pszczelarskiej, dbałość o społeczny i ekonomiczny status pszczelarzy, upowszechnianie wiedzy i etyki zawodowej wśród pszczelarzy, kształtowanie społecznej świadomości na temat roli i znaczenia pszczoły w środowisku naturalnym.
Koło Pszczelarzy w Częstochowie aktualnie zrzesza 107 pszczelarzy z terenu Częstochowy, powiatu częstochowskiego i innych regionów kraju, którzy posiadają prawie 2300 rodzin pszczelich. W praktyce oznacza to, że dostarczają społeczeństwu lokalnemu i krajowemu:
  • około 23 tony miodu – smakowitego i pełnego prozdrowotnych wartości,
  • znaczne ilości pyłku pszczelego i pierzgi – będących prawdziwą bombą witaminową i źródłem naturalnego białka,
  • znaczne ilości propolisu – mającego doskonałe, bakteriobójcze i lecznicze właściwości,
  • potencjalnie i realnie mleczko pszczele i jad pszczeli – doskonałe produkty apiterapeutyczne,
  • a ponadto ogromne mnóstwo pożytecznych owadów, których funkcje zapylania roślin przynoszą wymierne korzyści dla gospodarki narodowej i całego ekosystemu.
Można z całą pewnością stwierdzić, że produkcja miodu to tylko niewielka część ogromnej pracy pszczół, natomiast jej istotna funkcja, to zapylanie roślin a przez to niezmiernie ważne ogniwo w łańcuchu ekosystemu, w którym przecież żyje człowiek. Ponieważ jednak pszczoła we współczesnym środowisku nie poradzi sobie bez pszczelarza, stąd tak ważna jest działalność pszczelarzy w tym także tych zrzeszonych w Kole Pszczelarzy w Częstochowie.

Opracował: Andrzej Adamczyk, Prezes Koła Pszczelarzy w Częstochowie

Zarząd i członkowie

pszczolka
Zarząd realizuje plan pracy koła zatwierdzony na corocznym Zebraniu Koła.
Każdy z członków Zarządu ma określony obszar zadań oraz przyczynia się do pomyślnej realizacji całego Planu.
skład zarządu

Program pracy

barc
barć

Imprezy i spotkania

  1. Jak co roku latem odbędzie się wycieczka szlakiem historii i ciekawych miejsc związanych z polskim pszczelarstwem. Informacje i zapisy w biurze Koła.
  2. Raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca w siedzibie Koła o godz. 17.00 odbywają się spotkania klubu dyskusyjnego Bartnik Częstochowski
  3. Co roku w sezonie zimowym odbywa się uroczyste zebranie całego Koła Częstochowa
  4. Co roku w dniu Św. Ambrożego odbywa sie pielgrzymka na Jasną Górę oraz imprezy towarzyszące
program pracy Koła