Kolory
matek

ulik
bee Koło Pszczelarzy w Częstochowie bee
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
bee queen bee2
Koło nasze istnieje już 60 lat. W 1956 r. Ówczesny Wojewódzki Zarząd odradzającego się Związku Pszczelarskiego zalecił Zarządom Powiatowym zakładanie kół terenowych. 14 grudnia 1956 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Pszczelarzy w Częstochowie, na którym wybrano prezesem kol. Tadeusza Wiewiórkowskiego a skarbnikiem kol. Jana Pyrkosza.
Koło nosiło wówczas nazwę Koło Miejscowe w Częstochowie i liczyło 14 członków. Zostało ono powołane gdy nie istniał jeszcze Polski Związek Pszczelarzy.
P.Z.P. powołano w Warszawie dopiero 28 kwietnia 1957 r. Można z dumą powiedzieć, że Koło nasze było współtwórcą P.Z.P., gdyż cała organizacja wojewódzka w Katowicach weszła w jego skład.

W latach 60-tych nie można jednoznacznie stwierdzić kto kierował pracą Koła. Można przypuszczać, że władze Koła i Zarządu Powiatowego w Częstochowie nawzajem się przenikały. Osobą, która działała w obu strukturach był kol. Jan Pyrkosz.

Członkowie naszego Koła z najwyższymi
wyróżnieniami Związku Pszczelarzy
Od 1974 r. zebrania plenarne odbywały się zgodnie ze statutem. Kolejnymi prezesami Koła byli:
  • Stanisław Gołębiowski - 1 kadencja,
  • Maciej Ornicz - 2 kadencje
  • Emilian Plaza - 2 kadencje
  • Marian Wójcik, a po jego dymisji Wiesław Szymański - 1 kadencja,
  • Eugeniusz Janeczek - 3 kadencje.
  • Józef Wachowski - 1 kadencja
  • Henryk Bacior - 2 kadencje

Obecnym Prezesem Koła jest kolega Andrzej Adamczyk który pełni funkcję od stycznia 2016 r.
Oprócz prezesów trzeba wymienić kolegów, którzy pełnili określone funkcje w Zarządzie Koła i dzięki nim Koło rozwijało się dla dobra pszczelarzy i Związku.
Są to kol. Szymon Salamon, Mieczysław Lejman, Henryk Magnuski, Maciej Ornicz, Stefan Chojnacki, Eugeniusz Janeczek,
oraz kol. już niestety nieżyjący:
Jan Pyrkosz, Władysław Jabłoński, Henryk Pogłodziński, Wiesław Dębski, Feliks Glanc, Jerzy Smarzyński
i wielu innych długoletnich członków Koła, dzięki którym nasze Koło mogło obchodzić jubileusz 50-lecia swojego istnienia.