Kolory
matek

ulik
bee Koło Pszczelarzy w Częstochowie bee
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13,
tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
flaga bee queen bee2
Rasa KAUKASKA  

Linia:  Cau   -  PwK

Tworzy rodziny o średniej sile. Ma powolny rozwój wiosenny, ale w krzyżówkach osiąga rekordowe zbiory miodu.
Z reguły jest łagodna nierojliwa, ale w kolejnych pokoleniach może wzrastać rojliwość i obniżać łagodność.
Dobrze zimuje a matka wcześnie przerywa czerwienie, a rozwój wiosenny jest wolniejszy.
Bardzo dobrze nadaje się do krzyżówek.

Rasa KRAIŃSKA

Linia:  Car  -  S

Charakteryzuje się wczesnym dynamicznym rozwojem wiosennym.
Tworzy silne i łagodne rodziny.
Dobrze wykorzystuje wszystkie pożytki nektarowe i spadziowe i osiąga b.wysoką wydajność miodową,
chętnie zasiedla kolejne nadstawki, gromadzi dużo pyłku.
Przy słabych pożytkach wymaga izolatora. Dobrze zimują i dobrze gospodarują zapasami.

Linia:  Car - Niw

Charakteryzuje się powolniejszym rozwojem wiosennym.
Tworzy rodziny o średniej sile.
Wykorzystuje wszystkie pożytki nawet małe, osiąga dobre wyniki w zbiorach miodu i pyłku.
Jest łagodna i nierojliwa, utrzymuje porządek w ulu. Zalecana do pasiek przydomowych..

Linia:  Car  -  R

Wyselekcjonowana z materiału importowanego z Rumunii.
Zalecana do pasiek wędrownych które  zapewniają ciągły pożytek. Wymaga dużej i terminowej ingerencji pszczelarza.
Tworzy rodziny b. duże wykorzystuje wszystkie pożytki wczesne i późne nektarowe i spadziowe osiągając b.wysoką wydajność miodu, zbiera dużo pyłku.
Odznacza się b.dobrą zimowlą, wysoką plennością i łagodnością.