Kolory
matek

ulik
bee Koło Pszczelarzy w Częstochowie bee
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
bee queen bee2
Skopiowane ze strony: pasieka-zarodowa-w-kocierzowach
Rasa   KRAIŃSKA (CAR)

Linia:   Car   -   S
Linia S zdobyła największe uznanie, gdyż jej walory biologiczne i użytkowe, sprawdziły się w pasiekach na obszarze całego kraju.
Linia ta zalecana jest na pożytki wczesne i średnio-wczesne oraz wszystkie pożytki nektarowe i spadziowe o równym stopniu nasilenia, dlatego osiąga bardzo dużą wydajność miodową.
Chętnie przechodzi do nadstawek i kolejnych korpusów.
Pozytywne wyniki osiąga w gospodarce stacjonarnej i wędrownej.
Tworzy silne, łagodne rodziny.
Podczas obfitych pożytków pszczoły same ograniczają matkę w czerwieniu, zaś przy słabszych pożytkach wskazane jest zastosowanie kraty odgrodowej.
Do pasiek towarowych zalecane są krzyżówki międzyrasowe, których potomstwo osiąga maksymalne zbiory np. rasa kraińska linia S (strona mateczna) skojarzona z rasą środkowo-europejską linią Asta (strona ojcowska) lub rasa kraińska linia S (strona mateczna) skojarzona z rasą kaukaską linii PwK (strona ojcowska).
Pszczoły tej rasy i linii, a zwłaszcza krzyżówki dobrze zimują (mały osyp, małe zużycie pokarmu).

Linia:   Car   -   R
Linia R zalecana jest dla pasiek wędrownych, które zapewniają jej ciągły pożytek.
W pasiekach stacjonarnych przy ograniczonej bazie pożytkowej wskazane jest ograniczenie matek w czerwieniu.
Szczególnie ta linia wymaga terminowego dostosowania wielkości gniazda do siły rodziny, w przeciwnym razie wystąpić może nastrój rojowy.
Linia R tworzy duże rodziny, wykorzystuje wszystkie pożytki od bardzo wczesnych do późnych.
Odznacza się bardzo dobrą zimowlą, wysoką plennością, łagodnością, zdrowotnością.
Pozytywne wyniki osiąga w produkcji mleczka pszczelego, pyłku, wosku i odciąganiu mateczników te cechy mają duże znaczenie przy wychowie matek pszczelich.
Najwyższe zbiory miodu osiągają krzyżówki międzyrasowe - rasa kraińska linia R (strona mateczna) skojarzona z rasą środkowo-europejską linią Asta (strona ojcowska) lub rasa kraińska linia R (strona mateczna) skojarzona z rasą kaukaska linią PwK (strona ojcowska).

Linia:   Car   - Niw
Linia Niw zalecana jest do pasiek przydomowych.
Tworzy rodziny o średniej sile. Ma nieco powolniejszy rozwój wiosenny.
Wykorzystuje wszystkie pożytki zwłaszcza letnie (akacja, malina, lipa, kruszyna), a krzyżówki często osiągają siłę na rzepak.
W wydajności miodowej dorównuje wspomnianym liniom.
Jest łagodna i nierojliwa, gromadzi dużo pyłku. Utrzymuje porządek w ulu.

Poszerzanie węzą "na wyrost" ujemnie wpływa na przechodzenie pszczół do nadstawek i kolejnych korpusów.
Maksymalne zbiory miodu i pyłku uzyskują krzyżówki międzyrasowe - rasa kraińska linia Niw w kojarzeniu z rasą środkowo-europejską linią Asta lub w kojarzeniu z rasą kaukaska linii PwK.
Z praktyki wynika, że poddawanie matek pszczelich do pszczół tej linii przynosi najkorzystniejszy efekt, dlatego linia Niw wykorzystywana jest do nasiedlania ulików weselnych, pudełek inseminacyjnych, tworzenia odkładów zwłaszcza z matkami inseminowanymi.

Rasa KAUKASKA (CAU)

Linia:  CauPwK
Linia PwK wyróżnia się wysoką wydajnością miodową doborze par rodzicielskich spełnia role materiału matecznego i ojcowskiego.
Rodziny dobrze znoszą okres zimowania, ale rozwój wiosenny jest późniejszy.
Linia ta rekordowe zbiory osiąga w kojarzeniu z rasą kraińską linią S lub linią R oraz rasą środkowo-europejską linią Asta.
Z reguły pszczoły są nierojliwe i łagodne, ale przy niekontrolowanym doborze par rodzicielskich w kolejnych pokoleniach może wystąpić wzrost rojliwości i obniżenie stopienia łagodności.
W okresie poużytkowym pszczoły ograniczają matkę w czerwieniu.
Matki rasy kaukaskie linii PwK w okresie przygotowania do zimowli najwcześniej zaprzestają czerwienia, a na wiosnę najpóźniej podejmują czerwienie, dlatego między innymi rasa kaukaska linia PwK tworzy rodziny o średniej sile.

RASA ŚRODKOWO-EUROPEJSKA (M)

Linia: M- Asta
Linia M Asta jest jedną z nielicznych populacji pszczół środkowo-europejskich.
Pszczoły zachowują pierwotne cechy do których należy: dobra zimowla, dynamiczny rozwój, długowieczność, tendencja do cichej wymiany matek, odporność na choroby, wysoka produkcja wosku.
Pszczoły te wykorzystują wszystkie pożytki, również spadziowe.
Rekordowe zbiory miodu uzyskują z pożytków obfitych (rzepak, akacja, gryka).
Przy braku pożytku i zmianie warunków atmosferycznych wzmaga się obronność i wzrasta agresywność.
Utrzymują porządek w ulu, gromadzą duże zapasy pyłku.
Chętnie przechodzą do nadstawek i kolejnych korpusów.
Na plastrze pszczoły są rozbiegane, gwałtownie reagują na światło, "spływają z ramek".
W masowym chowie linia Asta wykorzystywana jest przede wszystkim jako strona ojcowska w kojarzeniach międzyrasowych.
Strona ojcowska wpływa na wystąpienie w krzyżówkach zjawiska heterozji.
W pokoleniu heterozyjnym obserwuje się wzrost wydajności miodowej, poprawę zimotrwałości, odporności na choroby oraz ograniczenie rojliwości.