Kolory
matek

ulik
Koło Pszczelarzy w Częstochowie
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13,
tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
flaga bee queen bee2

>  Zajęcia edukacyjne

Nasze Koło Pszczelarzy zaprosiło szkoły i różne instytucje do udziału w projekcie:
"Chrońmy pszczoły - doceniajmy i promujmy ich rolę w przyrodzie",
w ramach umowy z Gminą Miasta Częstochowy.
Godzinne wykłady realizują nasi pszczelarze z wieloletnią praktyką pszczelarską.
Celem ich jest wzmocnienie wspólnej troski o najbliższe środowisko w którym żyjemy.
img Szczegóły na Zaproszeniu

Informujemy że pula zajęć w ramach projektu została już wykorzystana.
Zapraszamy do następnej edycji.

>  Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

W dniu 07.07.2018 pszczelarze i sympatycy Koła Pszczelarzy w Częstochowie odbyli kolejną, tradycyjną wycieczkę krajoznawczą. Tym razem zwiedzaliśmy Góry Świętokrzyskie, a w szczególności Łysicę i okolice. Mogliśmy dowiedzieć się o jej historii przed i po chrześcijańskiej.

Poznaliśmy historię Opactwa Benedyktynów, będących pierwszymi chrześcijańskimi gospodarzami tego miejsca. Wielkie wrażenie na uczestnikach wyprawy wywarło ucałowanie relikwii Krzyża Świętego przechowywanych tu ze czcią przez ojców oblatów NMP – obecnych gospodarzy tego miejsca, w specjalnej kaplicy służącej temu celowi.

Zwiedzaliśmy wnętrze Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem św. Krzyża i Trójcy Świętej z bogactwem wyposażenia. Wnęki głównej nawy wypełnione są dużymi płótnami (360 x 250 cm) namalowanymi przez Franciszka Smuglewicza, wybitnego malarza religijnego i historycznego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego. Obraz przedstawiający św. Emeryka z relikwiami Krzyża Świętego przeznaczonymi dla nieistniejącego jeszcze klasztoru, który jawi się oglądającemu jak trójwymiarowy, zapadł szczególnie w naszej pamięci.

Piękne wrażenia pozostawiła panorama okolicy świętokrzyskiej z wieży Bazyliki Mniejszej.

Ze słów przewodnika mogliśmy dowiedzieć się i oglądać pozostałości po wałach kultowych, świadczących o poszukiwaniach sacrum i bóstw przez tamtejszy lud przedchrześcijański.
Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego, to bardzo ciekawie pokazana ekspozycja o historii i przyrodzie tego miejsca. Efekty multimedialne i panoramiczne wywołują piękne wrażenie zwiedzania autentycznych fragmentów parku.

Ze specjalnie do tego celu zbudowanej platformy mogliśmy podziwiać gołoborze łysogórskie obrazujące surowość tego miejsca ale także nieustanny trud przyrody ożywionej próbujący osiedlić się w tym miejscu.

W Ciekotach oglądaliśmy miejsca, w których Stefan Żeromski spędził swoje dzieciństwo. Stoi tu, wybudowany w 2010 roku dworek Żeromskich, którego architekturę odtworzono na podstawie dostępnych zapisków historycznych. Oglądaliśmy tu między innymi rękopisy Stefana Żeromskiego i inne przedmioty charakterystyczne dla ziemi świętokrzyskiej np. czarno czerwone pasiaki.

Na koniec intensywnego i ciekawego pobytu odwiedziliśmy pasiekę pana Wiesława Sochacza w Chełmcach. Jak zwykle wymiana doświadczeń pszczelarskich była głównym tematem rozmowy.

Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom wycieczki za tę lipcową sobotę, dzięki której ubogaciliśmy się wzajemnie, poznaliśmy piękne miejsca polskiej ziemi, odpoczęliśmy od codzienności, a że pogoda nam znakomicie dopisała, nasze miłe doznania podlegają multiplikacji.
>  Najnowsze informacje:
Szczegóły prosze czytać na stronie RZP w Częstochowie.
  • Zakaz utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego - Sejmik Województwa Śląskiego przychylił się do wniosku związków pszczelarskich.

Odkłady i matki na 2018 rok

img Wykaz pasiek na odkłady - Producenci odkładów rekomendowani przez RZP w Częstochowie na rok 2018
img Druki oferty na sprzedaż odkładów. Dla zainteresowanych złożeniem oferty na sprzedaż odkładów dla RZP.
img Druk oferty na sprzedaż matek. Dla zainteresowanych hodowców matek pszczelich ras i linii, dla których otwarto księgi lub rejestry w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt. Wzory opracowane przez KOWR.

TERMINY dotyczące projektów na 2019 rok.

Kończy się przedłużony termin aby:
  1. złożyć zamówienie na sprzęt z podaniem nazwy sprzętu, ceny netto, oferty producenta
  2. złożyć zamówienie na matki i odkłady, podając rasę, linie pszczół i ofertę hodowcy
  3. określić zainteresowanie tematyką szkolenia

Czy opłaca się prowadzić pasiekę? - Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce za 2017 rok.

Zapytać pszczelarza o największe zagrożenie dla pszczelarstwa na pierwszym miejscu obok warroza, ŚOR wymieni import taniego miodu. Jak ten handel międzynarodowy wyglądał w oficjalnych danych statystycznych?
czytaj dalej:
>  Zebranie Sprawozdawcze Koła
21 stycznia 2018, w niedzielę odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Czestochowie.
Ramowy plan zebrania:
  1. 9:00 Msza św. w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Częstochowie, ul. Słowackiego 19/21
  2. 10:15 Walne Zebranie Członków Koła w sali Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9.
Szczegóły zebrania i galeria foto: tutaj