Kolory
matek

ulik
bee Koło Pszczelarzy w Częstochowie bee
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
bee queen bee2
Galeria: 2017 rok - 60-lecie Koła Pszczelarzy Częstochowa

W związku z Jubileuszem 60-lecia Koła odbyło się w dniu 15 stycznia 2017 r.
uroczyste zebranie członków Koła.

Gośćmi uroczystości byli:

  • Pani poseł Lidia Burzyńska - przysłała list gratulacyjny
  • Wceprezydent Miasta Częstochowy p. Andrzej Szewiński,
  • Starostę Częstochowskiego pana Andrzeja Kwapisza reprezentował pan Marian Stępień - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
  • Obecny był pan Tomasz Wiekiera Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
  • Kierownik Referatu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Krzysztof Labocha
  • Paulina Makles ŚODR w Częstochowie
  • Mieczysław Lejman - Honorowy Prezes RZP
  • Wceprezes Zarządu R.Z.P. p. Zygmunt Chwaliński
  • Skarbnik Zarządu R.Z.P. p. Jan Wystalski

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw Najświętszej Maryji Panny Zwycięskiej w Częstochowie.
Potem uczestnicy przeszli do sali Starostwa Powiatowego w Częstochowie, gdzie po przywitaniu gości Prezes Andrzej Adamczyk wygłosił referat o historii naszego Koła. W tej sprawie wypowiedzieli się również koledzy: Maciej Ornicz, Eugeniusz Janeczek i Henryk Bacior.
Następnie podczas uroczystości wręczono odznaczenia: Medale ks. Dzierżona, Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki P.Z.P.
Oficjalną część Jubileuszowego Zebrania Koła zakończyły miłe przemówienia zaproszonych gości, wręczenia ryngrafów, statuetek, listów gratulacyjnych. Każdy z uczestników zebrania otrzymał drobny pamiątkowy upominek.

Na formalnym zebraniu koła zostało przyjęte sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, oraz udzielono absolutorium Zarządowi Koła na następny rok. Omówiono również bieżące sprawy, m.in. szkoleń, dopłat z ARR, oraz zakupu matek.