Kolory
matek

ulik
bee Koło Pszczelarzy w Częstochowie bee
Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, tel.: 519 891 661, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00
bee queen bee2

Zarząd Koła jest wybierany co 4 lata na Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym Koła.
Obecnym Prezesem Koła jest kolega Andrzej Adamczyk który w sposób kompleksowy koordynuje całokształt działalności Koła
Zarząd realizuje Plan Pracy koła zatwierdzony na corocznym Zebraniu Koła.
Zarząd składa się z Prezydium Zarządu oraz członków Zarządu.
Każdy z członków Zarządu ma określony obszar zadań oraz przyczynia się do pomyślnej realizacji całego Planu.
W Kole działa również Komisja Rewizyjna, która kontroluje działalność Koła pod względem merytorycznym.


1. Skład Zarządu

Lp.Nazwisko i imięFunkcjaZakres spraw
1Adamczyk AndrzejPrezes ZarząduKoordynacja całości, odznaczenia
2Góral Paweł Członek Organizacja zakupu matek pszczelich
3Janeczek Eugeniusz Wiceprezes zaopatrzenie w matki, sprawy odznaczeń Sprawy historii Koła
4Kotarski Grzegorz Członek Sprawy techniczne, akcje wystawowe, prezentacje ulików przeszklonych
5Lis Jerzy Skarbnik dokonywanie przelewów, deponowanie środków pieniężnych Koła, inne sprawy finansowe
6Łęski Tomasz Sekretarz protokółowanie posiedzeń Zarządu
7Majewski Marek Skarbnik dokonywanie przelewów, deponowanie środków pieniężnych Koła, inne sprawy finansowe Sprawy sprzętu, dotacje KOWR
8Najgebauer SławomirCzłonekSprawy leków, dokumentacja dla KOWR
9 Piotrowski Olgierd Członek Sprawy weterynaryjne, zdrowotność pasiek
10Podlejska Bożena Sekretarz protokółowanie posiedzeń Zarządu, sprawy dokumentacji członkowskiej
11Prysak Wiesław Członek Zdrowotność pasiek, metody naturalne Sprawy historii Koła
12Słomski Edward Wiceprezes prowadzenie strony internetowej Koła, dokumentacja fotograficzna Sprawy historii Koła
13Szymichowski Kazimierz Członek Przewodniczący Klubu Bartnik

2. Komisja Rewizyjna Koła Pszczelarzy w Częstochowie. Kadencja 2020 – 2024

1Janus CzesławPrzewodniczący Komisji
2Bednarczyk SławomirCzłonek Komisji
3Mielczarek ŁukaszCzłonek Komisji

3. Dane kontaktowe:

Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie
Koło Pszczelarzy w Częstochowie
Ul. Garibaldiego 11/13, 42-200 Częstochowa  
PREZES ZARZĄDU: Andrzej Adamczyk
Biuro czynne w każdą środę w godz: 11:00 – 14:00
Nowy numer telefon: 519 891 661
e-mail: kpcz@interia.pl
strona : www.kpcz.pl